หน้าหลัก เกี่ยวกับสินค้า
 
หลังคาผ้าใบ
Selage language
 
       
       
       
โดมคอนเทนเนอร์
หลังคาคอนเทนเนอร์
      ลังคาผ้าใบ ( Container Shelters ) มีโครงสร้างที่สามารถเชื่อมต่อกับ ตู้คอนเทนเนอร์ มีหลังคาสูง มีพื้นที่สามารถใช้เป็น โรงงาน , สำนักงานชั่วคราว , จัดเก็บวัสดุ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ , โกดังสินค้า หลากหลายรูปแบบตาม ความต้องการ
 
 
หลังคาอเนกประสงค์ หลังคาชั่วคราว ออฟฟิตคอนเทนเนอร์ หลังคาผ้าใบ